Press Releases

Available Languages:
Οι λύσεις της Intracom Telecom Διακρίνονται σε Δοκιμές Διαλειτουργικότητας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων
Τα προϊόντα UltraLink™-GX80 & uni|MS™ με ενσωματωμένες δυνατότητες SDN, προάγουν την αυτοματοποίηση στα σύγχρονα Δίκτυα Ασύρματης Μετάδοσης δεδομένων

Αθήνα, Ελλάδα – 22 Μαΐου 2023 - Η Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε την επιτυχή λειτουργία του ραδιοσύστηματος E-band UltraLink™-GX80, στις δοκιμές διαλειτουργικότητας του 4ου mWT Plugtest™ του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) για την υιοθέτηση τεχνολογίας SDN σε ραδιοσυστήματα.

Το εν λόγω E-band ραδιοσύστημα UltraLink™-GX80, ενσωματώνει εγγενώς το πρωτόκολλο NETCONF στο λογισμικό του. Στο συγκεκριμένο Plugtest αποδείχτηκε η δυνατότητα της τεχνολογίας SDN να λειτουργεί στο επίπεδο της διαμόρφωσης και ενεργοποίησης δικτυακής υπηρεσίας από άκρο σε άκρο, υλοποιώντας Network/Service auto-discovery και E2E L2 (E-LINE) Service Provisioning.

Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μπορούν πλέον να μετασχηματίζουν αποτελεσματικά τα δίκτυά τους, να βελτιώνουν τη λειτουργική απόδοση και να παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες με ανώτερη εμπειρία χρήσης συνδυάζοντας τις κορυφαίες επιδόσεις του UltraLink™-GX80 με τις νέες δυνατότητες SDN. Παράλληλα, με την αξιοποίηση της πλατφόρμας αυτοματοποιημένης διαχείρισης κύκλου ζωής δικτύου, uni|MS™ NLA Platform, η οποία ενσωματώνει SDN Domain Control αυτοματισμούς για την ενεργοποίηση δικτυακών υπηρεσιών, δυνατότητες Διαχείρισης (NMS) και Ράδιο-σχεδιασμού, μπορούν να εξαλείψουν τις επιρρεπείς σε σφάλματα χειροκίνητες διαδικασίες και να αποδεσμεύσουν το εξειδικευμένο προσωπικό από εργώδεις επαναλήψεις.

Ο κ. Μιχάλης Κίσσας, Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης Συστημάτων Λογισμικού του Τομέα Λύσεων Ασύρματων Δικτύων της Intracom Telecom, δήλωσε: «Χάρη στις τεχνολογικές δυνατότητες της Layer 2 & IP/MPLS Embedded Software πλατφόρμας η οποία ενσωματώνεται στα ραδιοσυστήματα της Εταιρίας, υποστηρίζονται εγγενώς όλα τα SDN πρότυπα. Η ενεργή συμμετοχή της Intracom Telecom σε όλα τα Plugtests του ETSI στόχο έχει να γεφυρώσει τα πρότυπα και τις εξελίξεις της τεχνολογίας SDN με τα παραγωγικά δίκτυα των παρόχων».

Ο κ. Ιωάννης Τενίδης, Επικεφαλής Μάρκετινγκ του Επιχειρησιακού Τομέα Ασύρματων Λύσεων της Intracom Telecom, επισήμανε: «Η ευρεία συμμετοχή διεθνών παρόχων υπηρεσιών και κατασκευαστών ραδιοσυστημάτων στο ETSI Plugtest αναδεικνύει την σημασία της SDN τεχνολογίας στην αυτοματοποίηση των ασύρματων δικτύων μετάδοσης δεδομένων, ενός μετασχηματισμού απαραίτητου για τα δίκτυα του μέλλοντος. Τα προϊόντα UltraLink™-GX80 & uni|MS™ NLA Platform με ενσωματωμένες δυνατότητες SDN, διαμορφώνουν ένα οικοσύστημα αυτοματοποίησης κατάλληλο να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για 5G και μεταγενέστερες τεχνολογίες».

Δείτε εδώ το ETSI Report:
https://portal.etsi.org/Portals/0/TBpages/CTI/Docs/4th_mWT_PLUGTESTS_REPORT_v1_0.pdf

 

Σχετικά με την Intracom Telecom

H Intracom Telecom αποτελεί έναν διεθνή πάροχο τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων με παρουσία 45 ετών στην αγορά. Η εταιρεία καινοτομεί στους τομείς της υποστήριξης (backhaul) σταθμών βάσης τύπου small cell και της ασύρματης μετάδοσης και ευρυζωνικής πρόσβασης δικτύων 5ης γενιάς (5G), έχοντας αναπτύξει και εγκαταστήσει σημειακά και πολυσημειακά ραδιοσυστήματα πακέτου διεθνώς. Επιπλέον, η Intracom Telecom προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο λύσεων λογισμικού που συμβάλουν στην αύξηση της κερδοφορίας και μια πλήρη σειρά υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, με έμφαση στους τομείς IoT, SDN/NFV, της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data) & data-driven intelligence, καθώς και των Smart City λύσεων. Η εταιρεία δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα της Ενέργειας, δίνοντας έμφαση στην έξυπνη μέτρηση και τις ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής. Η Intracom Telecom επίσης διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας για την προστασία των κρίσιμων υποδομών και την επιτήρηση των συνόρων. Η εταιρεία διαθέτει εκτενή τεχνογνωσία και αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά, εξυπηρετώντας παρόχους σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, δημόσιες αρχές, μεγάλους δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Η Intracom Telecom διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις Έρευνας & Ανάπτυξης και παραγωγής, και διατηρεί θυγατρικές σε όλο τον κόσμο.